Maak hier een afspraak om je rijbewijs aan te vragen

Wie een motorvoertuig bestuurt in een lidstaat van de Europese Unie, moet over een geldig rijbewijs beschikken. Het huidig Belgisch rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart en is tien jaar geldig.

Het Belgisch rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) en in de landen buiten de E.E.R. die het Belgisch rijbewijs erkennen. Oude papieren rijbewijzen blijven geldig tot 2033 op voorwaarde dat op de voorkant "Europese gemeenschap" vermeld staat, het document nog in goede staat is en dat de foto nog gelijkend is.

Voorwaarden

  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Maldegem.
  • Geslaagd zijn voor theoretisch en praktisch examen.
  • Het laatste jaar ten minste 185 dagen ingeschreven staan in België.

Aanvraag

Bij de Dienst Bevolking kan je een nieuw rijbewijs aanvragen. Je kan ook je oud rijbewijs laten vernieuwen in een model in bankkaartvorm. Bij verlies of diefstal moet je steeds een attest van de politie afgeven.

Meenemen

  • Identiteitskaart (de foto wordt automatisch overgenomen van uw eID).
  • Oud rijbewijs en/of voorlopig rijbewijs.
  • Medisch attest groep 2 (voor de categorie C en D), eventueel attesten vakbekwaamheid.
  • Medisch attest groep 1 (CARA of specialist).
  • Attest afgeleverd door politie ingeval van verlies of diefstal.
  • Aanvraagformulier examencentrum indien verhoging categorie door examen.

Prijs

  • € 25

Afhalen

Vanaf de vijfde werkdag na je aanvraag, kan je je rijbewijs afhalen aan de onthaal/snelbalie in het gemeentehuis.

Contact