Voorlopig rijbewijs

Maak hier een afspraak om je voorlopig rijbewijs aan te vragen

Bij de dienst bevolking kan je een voorlopig rijbewijs aanvragen:

 • Model 36 maanden, met begeleider.
 • Model 18 maanden, hiervoor heb je een bekwaamheidsattest van de rijschool nodig.
 • Model 12 maanden, met begeleider.
 • Model 3 : A1, A2, A, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE en weglating code 78 (= automatische versnellingsbak).
 • Duplicaat voorlopig rijbewijs.

Voorwaarden

Je kan het voorlopig rijbewijs aanvragen op voorwaarde dat je zelf ingeschreven bent in de gemeente Maldegem. Voor meer informatie over de voorwaarden per model, zie de website van FOD Mobiliteit onderaan deze pagina.

 • Minimum leeftijd model 36: 17 jaar 
 • Minimum leeftijd model 18: 18 jaar
 • Minimum leeftijd model 12: wanneer model 36 of 18 nog geen 3 jaar vervallen is + attest 6 uur rijschool + geldig theoretisch examen (3 jaar).
 • Minimum leeftijd model 3: 18 jaar - categorie A1, 20 jaar - categorie A2, 24 jaar - categorie A, 22 jaar - categorie A (geleidelijke toegang)

Aanvraag

De aanvrager dient zich aan te melden bij de Dienst Bevolking in het gemeentehuis.

Meenemen

 • Identiteitskaart (de foto wordt automatisch overgenomen van uw eID).
 • Ondertekend aanvraagformulier van het examencentrum.
 • Eventueel rijbewijs
 • Eventueel bekwaamheidsattest (getuigschrift onderricht) rijschool.
 • Medisch attest groep 2, voor de categorie C en D.
 • Attest afgeleverd door politie ingeval van verlies of diefstal van je rijbewijs.

Prijs

 • € 25

Afhaling

Vanaf de vijfde dag na je aanvraag kan je het voorlopig rijbewijs afhalen bij het onthaal/snelbalie in het gemeentehuis. Breng je huidig rijbewijs mee (indien je al een rijbewijs hebt).

Contact