In het aanvraagformulier voor het openen van een drankgelegenheid wordt gevraagd of er een rooklokaal voorzien is in de uitbating. Bovendien wordt aan de uitbater gevraagd of hij bereid is om mee te werken aan het alcolhol-, rook- en drugbeleid van het gemeentebestuur.

De naleving op het rookverbod is een bevoegdheid van de lokale politie.