Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad is een gemeentelijk adviesorgaan dat beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen. De seniorenadviesraad heeft tot taak seniorenwerk en -zorg te bevorderen, en de integratie van senioren in de maatschappij en in het beleid te bewerkstelligen.

De seniorenadviesraad wordt bijgevolg in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie om advies gevraagd over alle aangelegenheden, in het bijzonder of aanvullend over volgende onderwerpen

 1. Lokaal ouderenbeleid
 2. Gemeentelijke socio-culturele infrastructuur
 3. Ondersteuningsbeleid seniorenverenigingen 
 4. Buurtwerking en vrijetijdsbeleid 
 5. Toerisme
 6. Ouderenzorg en huisvesting voor senioren
 7. Veiligheid

Daarnaast heeft de seniorenadviesraad de mogelijkhei om over alle hierboven genoemde aangelegenheden en over alle andere beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er belangen van senioren in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. 

Dagelijks bestuur

Luc De Lille
Voorzitter

0486 27 40 07

lucdelille@skynet.be 

Antoine Pauwels
Ondervoorzitter

050 71 54 70 antoine.pauwels@telenet.be

Georges Degrande
Ondervoorzitter

04 85 80 21 75 

georges.degrande@telenet.be 

Rita Van den Abeele
Penningmeester

050 71 49 74 ritavandenabeele.neos@proximus.be 

Contact

 • Burgerzaken

  Gemeentehuis

  Marktstraat 7 , 9990 Maldegem
  • Tel. 050 72 89 45