SPAM16: Sanering Vossenhol

Met deze werken wordt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Bogaardestraat (deel), Francis de Meeuslaan (deel), Schautenstraat, Meerschootdreef, Pollepelstraat, Boombosdreef en de Oude Burkelslag (deel). Daarmee zal het afvalwater van de woningen worden aangesloten op het grotere rioleringsnet en gezuiverd worden in de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Momenteel lozen de woningen in dit projectgebied nog op de grachten en waterlopen in de omgeving, met deze werken worden de grachten en de waterlopen in het gebied gesaneerd.

De gemeente Maldegem maakt van de gelegenheid gebruik om

  • het fietspad te vernieuwen langsheen de Francis de Meeuslaan (deel), Schautenstraat en de Bogaardestraat (deel);
  • parkeerplaatsen aan te leggen ten behoeve van de schoolomgeving vossenhol;
  • een keerlus aan te leggen in de Oude Burkelslag voor de schoolomgeving Vossenhol;
  • de wegenis te optimaliseren en vernieuwen

Plannen

Francis de Meeuslaan 2A tot Schautenstraat 135

Schautenstraat 139 tot Pollepelstraat

Schautenstraat - Bogaardestraat tussen Pollepelstraat en Boombosdreef

Bogaardestraat tussen Boombosdreef tot 151

Lange Planke (1)

Lange Planke (2)

Oude Burkelslagot 1 tot en met Oude Burkelwegel

Oude Burkelslag tussen 9 en 1

Oude Burkelslag tussen 19A en 5

Francis de Meeuslaan 9 tot 1

Francis de Meeuslaan 13A tot 9

Francis de Meeuslaan 23 tot 13

Gotjensstraat tussen 8 en 1

Meerschootdreef

Pollepelstraat tussen 11 en 1

Pollepelstraat 29 tot 11

Boombosdreef - Gemeneveldekensdreef

Bogaardebeke (1)

Bogaardebeke (2)

Bogaardebeke (3)

Meer info?

Meer informatie over dit project kan bekomen worden bij de Dienst Openbaar Domein afdeling Wegen en Riolering

Contact