Sportadviesraad

De sportadviesraad heeft als belangrijkste taak het adviseren van het gemeentebestuur over sportieve aangelegenheden. Dit advies kan er komen op vraag van het gemeentebestuur of uit eigen initiatief. Het heeft als belangrijkste doel de sport, lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

Samenstelling

De sportadviesraad bestaat uit een Algemene vergadering en een bestuur.

Algemene vergadering

Tot de Algemene vergadering behoren de afgevaardigden van alle sportclubs en -verenigingen die lid zijn van de sportadviesraad en deskundigen inzake sport. Sportdeskundigen zijn personen die wegens een bijzondere bevoegdheid of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van de sportraad, zoals bv. L.O. leerkracht.

De Algemene vergadering komt minstens 2 maal per jaar samen.

Bestuur

De leden van het bestuur worden verkozen uit de leden van de Algemene vergadering. Onder deze leden wordt een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester verkozen. Hierin zetelen minimum 16 leden en maximum 20 leden. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk zijn toegewezen aan de Algemene vergadering, behoren tot de bevoegdheid van het bestuur.

Het bestuur komt minstens 8 maal per jaar samen.

Voorzitter Monique Devreese 0477 64 71 26 monadevreese@gmail.com
Ondervoorzitter Siegfried Van De Geuchte 0494 84 99 95 siegfriedvandegeuchte@skynet.be
Secretaris Filip Paermentier 0474 37 15 96 filip.paermentier@telenet.be
Penningmeester Monique D'Hooge 0499 57 52 52 dhoogemonique@gmail.com

 

Lid worden?

Om lid te worden van de sportadviesraad dien je een schriftelijke aanvraag te sturen naar het bestuur van de sportraad.

Opgelet! Je kan lid zijn van de sportadviesraad zonder dat je erkend bent door de sportadviesraad. Als lid heb je alle bevoegdheden als de andere leden van de sportadviesraad. Om erkend te worden en eventueel subsidie te verkrijgen moet je de specifieke aanvraagformulieren indienen.

Contact