Vergaderingen gemeenteraad

De vergaderingen van de gemeenteraad gaan door in de raadzaal in het gemeentehuis, Marktstraat 7 te Maldegem.

Iedereen is van harte welkom bij de punten van de openbare zitting.

Vanwege de maatregelen die noodzakelijk zijn om het coronavirus in te dijken, gaan de gemeenteraadszittingen voorlopig door via een digitaal vergaderplatform. De opnames van de vergaderingen worden nadien op de website gepubliceerd.

De persnota's van de gemeenteraad gepubliceerd onderaan deze pagina, bij de documenten.

Behoudens onverwachte wijzigingen, gaan de volgende vergaderingen door op:

  • woensdag 24 juni 2020 om 19.30 uur
  • woensdag 26 augustus 2020 om 19.30 uur (onder voorbehoud)
  • woensdag 30 september 2020 om 19.30 uur (onder voorbehoud)

De agenda, besluitenlijst en notulen van de voorbije vergaderingen van de gemeenteraad kan je raadplegen via meeting.burger via onderstaande knop. 

Raadpleeg de agenda, besluitenlijst en notulen van de gemeenteraad hier

Het audioverslag van de gemeenteraad vind je onderaan deze pagina bij externe websites. Door een technisch defect aan de micro's kon van de gemeenteraadszitting van 29 januari 2020 geen audio-opname gemaakt worden. Het werd daarom vervangen door een schriftelijk zittingsverslag, dat onderaan deze pagina bij de documenten gepubliceerd werd.

Eveneens door technische moelijkheden. mislukte de opame van de gemeenteraadszitting van 29 april 2020 die via het digitaal platform doorgaan. Door de algemeen directeur werd daarom een schriftelijk verslag gemaakt van de zitting. Dit verslag zal eveneens gepubliceerd worden bij de documenten onderaan deze pagina.

In afwachting van de goedkeuring van de notulen van de vorige zitting, wordt de persnota van de gemeenteraad gepubliceerd onderaan deze pagina, bij de documenten.

De verslagen van de gemeenteraad van 2013 tot 2018 vind je hier. 

Contact