Werking van de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste beleidsorgaan van de gemeente en stelt het algemene beleid vast. De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is. Zo stelt de gemeenteraad onder andere de gemeentelijke reglementen vast zoals politieverordeningen en subsidiereglementen, en neemt de raad de belangrijkste beslissingen over financieel beleid van de gemeente, het patrimonium, openbare werken e.a.

De gemeenteraad wordt om de zes jaar verkozen en moet minstens tien maal per jaar samenkomen. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve bij persoonsgebonden materies.

Maldegem telt 27 gemeenteraadsleden. Uit de raadsleden werden de leden van het college van burgemeester en schepenen gekozen. Het college houdt zich bezig met het dagelijkse beleid van de gemeente en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.

De huidige gemeenteraad werd op 2 januari 2013 geïnstalleerd. De meerderheid wordt gevormd door twaalf CD&V-raadsleden en twee raadsleden van Groen. De oppositie bestaat uit acht raadsleden van N-VA, vier van Open VLD en één onafhankelijk raadslid.

Contact