Werking van de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste beleidsorgaan van de gemeente en stelt het algemene beleid vast. De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is. Zo stelt de gemeenteraad onder andere de gemeentelijke reglementen vast zoals politieverordeningen en subsidiereglementen, en neemt de raad de belangrijkste beslissingen over financieel beleid van de gemeente, het patrimonium, openbare werken e.a.

De gemeenteraad wordt om de zes jaar verkozen en moet minstens tien maal per jaar samenkomen. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve bij persoonsgebonden materies.

De huidige gemeente- en OCMW-raad werd op 7 januari 2019 geïnstalleerd.

 

 

Contact