Werking van de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste beleidsorgaan van de gemeente en stelt het algemene beleid vast. De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is. Zo stelt de gemeenteraad onder andere de gemeentelijke reglementen vast zoals politieverordeningen en subsidiereglementen, en neemt de raad de belangrijkste beslissingen over financieel beleid van de gemeente, het patrimonium, openbare werken e.a.

De gemeenteraad wordt om de zes jaar verkozen en moet minstens tien maal per jaar samenkomen. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve bij persoonsgebonden materies.

Maldegem telt 27 gemeenteraadsleden. Uit de raadsleden werden de leden van het college van burgemeester en schepenen gekozen. Het college houdt zich bezig met het dagelijkse beleid van de gemeente en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.

De huidige gemeenteraad werd op 7 januari 2019 geïnstalleerd. De Maldegemse gemeente- en OCMW-raad bestaat uit 27 raadsleden, verdeeld over zes fracties. De meerderheid wordt gevormd door negen Open Vld- raadsleden, vijf NV-A-raadsleden en drie raadsleden van De Merlaan. De oppositie bestaat uit zeven raadsleden van CD&V, twee van Groen en één van VLAAMS BELANG.

 

 

Contact