Verlies of diefstal eID

Verlies of diefstal melden

 • Bij verlies of diefstal moet de houder zo snel mogelijk aangifte doen bij de helpdesk DOC STOP (00800 2123 2123), opdat het document zo snel mogelijk als dusdanig gesignaleerd zou worden in de administratieve en politionele databanken en op die manier elk misbruik van de identiteitskaart te vermijden. De certificaten worden onmiddellijk ingetrokken. Een nieuwe identiteitskaart dient dan ook zo spoedig mogelijk aangevraagd te worden in je gemeente, waar je ook een voorlopig attest van verlies of diefstal ontvangt die enkel in België geldig is.
 • Bij wijze van uitzondering doet de burger de aangifte  bij de politie: indien de gemeente gesloten is of indien de burger zijn identiteitsdocument verliest buiten zijn verblijfplaatsgemeente.

Aanvraag nieuwe eID

Je maakt een afspraak en vraagt bij de dienst bevolking een nieuwe eID aan. Hiervoor moet je een pasfoto meenemen en betalen voor de nieuwe eID.

Maak hier een afspraak om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen

Voorwaarden

 • Voor de aanvraag van een nieuwe Belgische identiteitskaart na verlies of diefstal moet je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Maldegem en moet je Belg zijn.
 • Je komt persoonlijk langs.

Meenemen

 • Recente (maximaal 6 maanden oud) en sterk gelijkende pasfoto
 • Attest van verlies of diefstal

Prijs

 • Normale procedure (twee à drie weken): € 24,10
 • Zeer dringende procedure (één werkdag na bestelling v/a 14u): € 129,40
 • Zeer dringende procudure met levering in Brussel (één werkdag na bestelling in de voormiddag): € 165,60

Je betaalt bij aanvraag (cash of bancontact).

Afhaling

Na twee à drie weken ontvang je thuis de pin- en pukcodes voor de activatie van je nieuwe eID. Bij spoedaanvragen worden deze codes op de dienst bevolking afgeleverd.

Hiermee kan je je eID afhalen bij de dienst bevolking. Je maakt opnieuw een afspraak om de nieuwe kaart af te halen. Het attest van verlies of diefstal moet je dan terug inleveren bij de dienst bevolking.

Uitzonderingen

 • Voor langdurig zieken of mindervaliden die niet persoonlijk naar het loket kunnen komen, voorzien we een oplossing op maat. Hiervoor neem je best contact op met de dienst bevolking.
 • Ook voor wie niet (meer) in staat is om de handtekenen, is er een oplossing om de eID te vernieuwen. Hiervoor moet een familielid of voogd langskomen met een verklaring van de huisarts waarin staat dat de burger niet meer in staat is om te handtekenen. Het familielid of voogd moet ook een pasfoto van de persoon in kwestie meenemen. Ook de betaling gebeurt meteen bij de aanvraag.

Contact