Verzoeker internationale bescherming: afleveren, verlengen en wijzigen attest van imatriculatie

Vreemdelingen die een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend en gedomicilieerd zijn in de gemeente, kunnen bij de vreemdelingendienst een ‘attest van immatriculatie’ (de oranje kaart) verkrijgen. Dit attest heeft een maximum geldigheidsduur van vier maanden en wordt verlengd zolang het dossier in behandeling is.

Voorwaarden

De aflevering en verlenging van het attest van immatriculatie is afhankelijk van de stand van zaken in de procedure verzoek om internationale bescherming.

Aanvraag

Verzoekers om internationale bescherming die in Maldegem komen wonen, moeten zich aanmelden bij de vreemdelingendienst.

Maak hier een afspraak

Volgende stappen

Als je niet in een lokaal opvanginitiatief verblijft, zal de wijkagent langskomen om vast te stellen of je effectief op het aangegeven adres woont.

Ten vroegste zeven dagen na het bezoek van de wijkagent kom je terug langs op de vreemdelingendienst om een attest van immatriculatie te ontvangen of om het adres te veranderen op je attest van immatriculatie.

Meebrengen

  • Pasfoto (zowel bij eerste aanvraag als bij vernieuwing)

Prijs

  • € 6,10 voor een nieuw attest van immatriculatie. Verlengingen en wijzigingen zijn gratis.

Contact