Voorstel van burgers

Elke inwoner heeft het recht om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn te zetten. Het kan ook gaan over een vraag omtrent de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening. Als inwoner kunt u uw voorstel of vraag eveneens komen toelichten op de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn.

Voorwaarden

Het indienen van een voorstel moet aan volgende voorwaarden voldoen :

  • Dien uw voorstel of vraag in aan de hand van het aanvraagformulier (zie documenten onderaan).
  • Omschrijf uw voorstel in een gemotiveerde nota. Indien nodig mag u nuttige stukken bijvoegen die extra duidelijkheid verschaffen.
  • Uw voorstel moet gesteund worden door minstens 300 inwoners van Maldegem, ouder dan 16 jaar. Vermeld naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats van elke persoon.
  • Verstuur uw voorstel en eventuele extra stukken aangetekend t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Marktstraat 7,  9990 Maldegem.
  • Bezorg het voorstel minstens 20 dagen vóór de zitting van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn bij het college van burgemeester en schepenen. Zo niet wordt het voorstel op de volgende gemeenteraad behandeld.

 

Contact