Erkenning als Maldegemse vereniging

Maldegemse verenigingen kunnen zich laten erkennen door het gemeentebestuur.

Enkel verenigingen voor én door vrijwilligers, die vrijetijdsactiviteiten organiseren voor hun leden en/of breder publiek, komen hiervoor in aanmerking mits uiteraard ook wordt voldaan aan de erkenningsvoorwaarden in het reglement.

Verenigingen, die een bepaalde activiteit op handels-, bedrijfs- of beroepsmatige wijze uitoefenen, komen niet in aanmerking voor erkenning.

Je kan het erkenningsreglement raadplegen onderaan deze pagina bij de documenten

Voordelen

Een erkende Maldegemse vereniging komt in aanmerking voor:

  • voordelige tarieven bij huren van infrastructuur van gemeente, AGB en OCMW (binnen de voorwaarden van de betreffende zaalretributiereglementen);
  • ontlenen van gemeentelijk feestmateriaal (binnen de voorwaarden van het uitleenreglement);
  • subsidiëring, mits voldaan wordt aan de betreffende subsidiereglementen (voor erkende cultuur-, jeugd-, sport- en seniorenverenigingen en jubilerende verenigingen).

Hoe aanvragen

Je kan je erkenning online aanvragen via onderstaande knop.

Ga naar het aanvraagformulier

Let wel: bij deze aanvraag dien je verplicht een aantal bijlagen toe te voegen:

  1. bestuursledenlijst
  2. activiteitenoverzicht
  3. bewijs van verzekering
  4. statuten (enkel voor verenigingen met rechtspersoonlijkheid)

Voor de bijlagen 1 en 2 dien je gebruik te maken van de invulsjablonen, die je onderaan deze pagina bij de documenten kan downloaden. Vul deze eerst in en bewaar ze op je computer vooraleer je het online aanvraagformulier invult. Zorg ook dat je bij het invullen zeker een kopie/scan van verzekering klaar hebt en desgevallend van de statuten.