IMG_36811

Inname openbaar domein ambulante handel

Als je een standplaats wenst op het openbare domein om buiten de wekelijkse markt een ambulante activiteit uit te oefenen, dan moet je dit vooraf aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

De aanvrager moet in het bezit zijn van een geldige kaart ambulante handel.

Kostprijs

De innemer betaalt hetzelfde tarief als de marktkramers: € 8,5 voor een standplaats van zes meter.

Per bijkomende lopende meter betaal je € 0,50 euro extra.
Voor afname van elektriciteit betaal je € 3,5 euro (monofasig) en € 6,5 (driefasig).

Deze tarieven gelden per inname.

Weigering

Bij het verstoren van de openbare orde, het niet naleven van de voorschriften van Volksgezondheid, ter bescherming van de consument of als de aangevraagde activiteit het bestaande commercieële aanbod in gevaar brengt, kan het college van burgemeester en schepenen de inname weigeren.

Contact