Inname openbaar domein voor terras

Particulieren en bedrijven die tijdelijk een deel van het openbare domein (straat, fietspad, voetpad, plein, parkeervak) willen gebruiken om een terras te plaatsen, moeten dit aanvragen bij het gemeentebestuur.

Het plaatsen van een terras op het openbaar domein is verboden, tenzij daartoe een schriftelijke en voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen werd afgeleverd, ook wel de terrasvergunning genoemd.

De gemeenteraad keurde het nieuw terrasreglement en bijhorend belastingreglement voor Maldegemse horecazaken goed. De reglementen moeten zorgen voor meer uniformiteit in het centrum van Maldegem, een vereenvoudigde aanvraagprocedure, gelijkere tarifering en een betere handhaving voor wie de regels niet toepast.

Uniform uitzicht in het centrum

Het gemeentebestuur wil in het centrum meer uniformiteit creëren en zo de uitstraling in het centrum vergroten. Daarom werden in overleg met de betrokken horecazaken enkele bepalingen in het verband met het uitzicht vastgelegd, zoals een uniforme kleur voor alle terrasschermen en een uniforme kleur voor parasols of zonneschermen

Drie zones

In het nieuwe reglement wordt Maldegem opgedeeld in drie zones: in zone 1 omvat de Sint-Barbarakerk en omgeving, zone 2 omvat de horecazaken in het centrum en zone 3 omvat alles buiten zone 1 en 2.

Je kan de volledige beschrijving van de verschillende zones vinden in het reglement onderaan deze pagina. Het is belangrijk om te weten in welke zone je horecazaak zich bevindt, want in zone 2 wil het gemeentebestuur meer uniformiteit creëren. Alle terrasschermen, parasols en zonneschermen van de horecazaken in zone 2 moeten uniform zijn.

ZONE 1 - Sint-barbarakerk en omgeving

In de directe omgeving rond de Sint-Barbarakerk zijn geen terrasconstructies mogelijk.

ZONE 2 - Maldegem Centrum

In deze zone wenst het gemeentebestuur te streven naar een gelijkheid in het uitzicht van de terrassen. Indien je horecazaak zich in deze zone bevindt ben je verplicht te voldoen aan de principes van uniformiteit.  

Terrasschermen van halfopen en gesloten terrassen van horecazaken binnen zone 2 moeten steeds reclame-vrij zijn en moeten dezelfde kleur hebben, meer bepaald NCS code S7000-N of RAL code 4500 (donkergrijs).

Parasols en zonneschermen zijn steeds reclame-vrij. Uitzondering wordt gemaakt voor zaakgebonden reclame of een logo op de neerhangende parasol-/ zonneschermboord die maximum 20 cm groot mag zijn.

De parasols en zonneschermen van horecazaken in zone 2 dienen eenzelfde kleur te hebben, meer bepaal NCS code 1404-Y51R of 9001 of 1013 (crèmewit).

ZONE 3: omvat alles buiten zone 1 en 2:

U bent niet verplicht te voldoen aan de principes van de uniformiteit. 

Prijs

In het nieuwe belastingreglement worden de tarieven gekoppeld aan het soort terrasconstructie en de periode. Meer informatie over de kostprijs van een terras vind je in het belastingsreglement onderaan deze pagina.

  open/halfopen gesloten

Seizoenterras

van 15/03 tot en met 15/11          

 € 24,00/m²

  € 48,00/m²

Jaarterras

van 01/01 tot en met 31/12

 36,00/m²

 € 72,00/m²

 

 

 

 

 

 

Aanvraag

Aanvraagprocedure

 Een terrasvergunning kan aangevraagd worden op volgende manieren:

 • Via het online aanvraagformulier bovenaan deze pagina.
 • Via een aanvraagdossier in papieren versie (te verkrijgen onderaan deze pagina of via de Dienst Lokale Economie) in 2 exemplaren af te geven aan het onthaal van het gemeenthuis tegen ontvangstbewijs.
 • Via een aanvraagdossier in papieren versie in 2 exemplaren aangetekend te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen.

Vraag hier je terrasvergunning aan

Verleng hier je terrasvergunning

Stopzetten horecazaak of terrasvergunning

De aanvraag zal, indien deze voldoet aan de dossiersamenstelling, verder behandeld worden door de Dienst Lokale Economie. Deze dienst zal de aanvraag voorleggen aan het college.

Aanvraagdossier

Vooraleer je de aanvraag start raden we je aan om te beschikken over onderstaande dossierstukken, deze dossierstukken dienen toegevoegd te worden aan het aanvraagformulier.

 • Plattegrond met:
  • Een aanduiding van de voorgevel en/of zijgevel van de horecazaak met de breedte van deze voorgevel en/of zijgevel.
  • De terrasconstructie met afmetingen van de volledige terrasconstructie (buitenmaten).
  • De breedte van het openbaar domein (met onderscheid tussen voetpad, fietspad, parkeerstrook…) én de aanduiding van eventuele aanwezige infrastructuur (verlichtingspaal, vuilnisbak, bloembak, fietsrek…).
  • De 1,5 m obstakelvrije doorgang.
  • Een aanduiding en beschrijving van eventuele verlichtingselementen/verwarmingselementen op de terrasconstructie.
  • Indien met een terrasoverdekking wordt gewerkt, dient de vrije hoogte onder de uitgeschoven overdekking vermeld te worden.
 • Drie verschillende kleurenfoto’s van de plaats van de terrasconstructie, deze dienen een beeld te geven op de horecazaak in combinatie met het voorliggend openbaar domein.
 • Indien met terrasschermen wordt gewerkt, dient een plan toegevoegd te worden waarop de hoogte, de vorm, het materiaalgebruik, de kleur en eventuele belettering of affichering van deze schermen wordt aangegeven.
 • Indien het een gesloten terras betreft dienen aanzichten van alle gevels en het dak met vermelding van afmetingen, kleur, belettering, affichering en materiaalgebruik aan het dossier toegevoegd te worden.

Contact