Inname openbaar domein voor terras

Particulieren en bedrijven die tijdelijk een deel van het openbare domein (straat, fietspad, voetpad, plein, parkeervak) willen gebruiken om een terras te plaatsen, moeten dit aanvragen bij het gemeentebestuur.

Het plaatsen van een terras op het openbaar domein is verboden, tenzij daartoe een schriftelijke en voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen werd afgeleverd, ook wel de terrasvergunning genoemd.

In de zitting van de gemeenteraad van 23 februari 2017 werden het nieuw terrasreglement en bijhorend belastingreglement voor Maldegemse horecazaken goedgekeurd. De nieuwe reglementen moeten zorgen voor meer uniformiteit in het centrum van Maldegem, een vereenvoudigde aanvraagprocedure, gelijkere tarifering en een betere handhaving voor wie de regels niet toepast.

Uniform uitzicht in het centrum

Het gemeentebestuur wil in het centrum meer uniformiteit creëren en zo de uitstraling in het centrum vergroten. Daarom werden in overleg met de betrokken horecazaken enkele bepalingen in het verband met het uitzicht vastgelegd, zoals een uniforme kleur voor alle terrasschermen en een uniforme kleur voor parasols of zonneschermen

Drie zones

In het nieuwe reglement wordt Maldegem opgedeeld in drie zones: in zone 1 omvat de Sint-Barbarakerk en omgeving, zone 2 omvat de horecazaken in het centrum en zone 3 omvat alles buiten zone 1 en 2.

Je kan de volledige beschrijving van de verschillende zones vinden in het reglement onderaan deze pagina. Het is belangrijk om te weten in welke zone je horecazaak zich bevindt, want in zone 2 wil het gemeentebestuur meer uniformiteit creëren. Alle terrasschermen, parasols en zonneschermen van de horecazaken in zone 2 zullen een uniforme kleur moeten krijgen.  

ZONE 1 - Sint-barbarakerk en omgeving

In de directe omgeving rond de Sint-Barbarakerk zijn geen terrasconstructies mogelijk.

ZONE 2 - Maldegem Centrum

In deze zone wenst het gemeentebestuur te streven naar een gelijkheid in het uitzicht van de terrassen om zo een eenheid in uitzicht te creëren voor het centrum van de gemeente.

Indien je horecazaak in deze zone bevindt ben je verplicht te voldoen aan de principes van uniformiteit.  

Terrasschermen van halfopen en gesloten terrassen van horecazaken binnen zone 2 moeten steeds reclame-vrij zijn en moeten dezelfde kleur hebben, meer bepaald NCS code S7000-N (donkergrijs).

Parasols en zonneschermen zijn steeds reclame-vrij. Uitzondering wordt gemaakt voor zaakgebonden reclame of een loge op de neerhangende parasol-/ zonneschermboord die maximum 20 cm groot mag zijn.

De parasols en zonneschermen van horecazaken in zone 2 dienen eenzelfde kleur te hebben, meer bepaal NCS code 1404-Y51R. (licht taupe-beigegrijs).

ZONE 3: omvat alles buiten zone 1 en 2:

U ben niet verplicht te voldoen aan de principes van de uniformiteit. Nu niet en niet in de toekomst.

Prijs

In het nieuwe belastingreglement worden de tarieven gekoppeld aan het soort terrasconstructie en de periode. Meer informatie over de kostprijs van een terras vind je in het belastingsreglement onderaan deze pagina.

  open/halfopen gesloten

Seizoenterras

van 15/03 tot en met 15/11          

 

€ 24,00/m²

 

 € 48,00/m²

Jaarterras

van 01/01 tot en met 31/12

 36,00/m²

 € 72,00/m²

 

 

 

 

 

 

Kortingstarief

Het kortingstarief is niet meer van toepassing voor aanvragen vanaf 1 januari 2018. Dit was een overgangsmaatregel waarbij dat iedereen die een terrasvergunning met uniformiteit bekomen heeft vóór 31 december 2017 een korting zou krijgen in aanslagjaar 2018. Dit kortingstarief kwam neer op € 1,50/m² per maand voor een open/halfopen terras en € 3,00/m² voor een gesloten terras.

Aanvraag

Aanvraagprocedure

 Een terrasvergunning kan aangevraagd worden op volgende manieren:

  1. Via het online aanvraagformulier bovenaan deze pagina
  2. Via een aanvraagdossier in papieren versie (te verkrijgen onderaan deze pagina of via de Dienst Lokale Economie) in 2 exemplaren af te geven aan het onthaal van het gemeenthuis tegen ontvangstbewijs.
  3. Via een aanvraagdossier in papieren versie in 2 exemplaren aangetekend te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag zal, indien deze voldoet aan de dossiersamenstelling, verder behandeld worden door de Dienst Lokale Economie. Deze dienst zal de aanvraag voorleggen aan het college.

Aanvraagdossier

Vooraleer je de aanvraag start raden we je aan om te beschikken over onderstaande dossierstukken, deze dossierstukken dienen toegevoegd te worden aan het aanvraagformulier.

1. Plattegrond met (a) een aanduiding van de gevel van de horecazaak, (b) de terrasconstructie met afmetingen, (c) de breedte van het openbaar domein en aanduiding van eventuele aanwezige infrastructuur, (d) de 1,5 m obstakelvrije doorgang en (e) een aanduidingen en beschrijving van eventuele verlichtings- en/of verwarmingselementen op de terrasconstructie. dit plan omvat minstens:

2. Indien met een terrasoverdekking wordt gewerkt, dient de vrije hoogte onder de uitgeschoven overdekking vermeld te worden.

3. Drie verschillende kleurenfoto's van de plaats van de terrasconstructie; deze dienen een beeld te geven op de horecazaak in combinatie met het voorliggend openbaar domein.

4. Indien met terrasschermen wordt gewerkt, dient een plan toegevoegd te worden waarop de hoogte, de vorm, het materiaalgebruik, de kleur en eventuele belettering of affichering van deze schermen wordt aangegeven.

7. Indien het een gesloten terras betreft dienen aanzichten van alle gevels en het dak met vermelding van afmetingen, kleur, belettering, affichering en materiaalgebruik aan het dossier toegevoegd te worden.

Contact