151005_jeugd.jpg

Jeugdhuis De Redekiel

Jeugdhuis De Redekiel bestaat sinds 1992. Iedereen is er welkom maar het zijn toch vooral jongeren tussen 14 en 25 jaar die er terecht kunnen voor ontmoeting, recreatie, sport en spel, fuiven, optredens en vorming. Je kan er ook terecht voor kleine vergaderingen en lokale bands kunnen hun talent aanscherpen in de repetitieruimte.

Het jeugdhuis organiseert voor maar vooral door jongeren zelf. Het aanbod van de activiteiten wordt bepaald door de vrijwillige medewerkers, maar ook toevallige bezoekers kunnen een initiatief starten. De Redekiel wil een experimenteerruimte zijn waar het groepsgebeuren en ieder individueel persoon waardevol zijn.

Een halftijdse beroepskracht coördineert de werking van het jeugdhuis, informeert en geeft advies.

Wanneer

Jeugdhuis De Redekiel is open op vrijdag vanaf 16.00 uur voor hun wekelijkse Thank God It's Friday! Op zaterdag zijn ze occasioneel open bij evenementen. De exacte openingsuren zijn afhankelijk van de activiteit.

Om alles in goede banen te leiden, wordt er ongeveer maandelijksvergaderd met de raad van bestuur, die ervoor zorgt dat de verschillende werkgroepen en vrijwilligers vlot samenwerken.

 

 

                                                                  

Contact