151005_jeugd.jpg

Jeugdhuis De Redekiel

Het jongerenontmoetingscentrum (JOC) De Redekiel bestaat sinds 1992. Iedereen is er welkom maar het zijn toch vooral jongeren tussen 14 en 25 jaar die er terecht kunnen voor ontmoeting, recreatie, sport en spel, fuiven, optredens en vorming. Maar je kan er ook terecht voor kleine vergaderingen en lokale bands kunnen hun talent aanscherpen in de repetitieruimte.

Het jeugdhuis organiseert voor maar vooral door jongeren zelf. Het aanbod van de activiteiten wordt bepaald door de vrijwillige medewerkers, maar ook toevallige bezoekers kunnen een initiatief starten. De Redekiel wil een experimenteerruimte zijn waar het groepsgebeuren en ieder individueel persoon waardevol zijn.

Verantwoordelijke Guillaume Decock coördineert de werking van het jeugdhuis, informeert en geeft advies.

Wanneer

Jeugdhuis De Redekiel is open op woens-, vrij- en zaterdag. De uren zijn afhankelijk van de activiteit.

Om alle activiteiten voor te bereiden wordt er vergaderd. Tweewekelijks  is er een bijeenkomst van de raad van bestuur, die ervoor zorgt dat de verschillende werkgroepen vlot samenwerken.

Contact