Omgevingsvergunning voor het vellen van bomen (kapvergunning)

Maak een afspraak voor meer informatie over het snoeien, vellen en uitfrezen van bomen

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen nodig? 

Als het gaat om het vellen van hoogstammige bomen.

Een hoogstammige boom is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.

Wanneer heb ik geen omgevingsvergunning voor het vellen van bomen nodig?

In sommige gevallen is er vrijstelling van vergunningsplicht, hiervoor neemt u best contact op met de dienst omgeving (ruimtelijke ordening).

Hoe aanvragen? 

Een aanvraag voor het kappen van bomen moet digitaal aangevraagd worden via het omgevingsloket.

Noodkap

Indien een hoogstammige boom om reden van ziekte, aantasting, windval of afsterven een acuut gevaar vormt voor omwonenden, passanten en goederen, dan kan een directe velling wegens acuut gevaar aangevraagd worden. 

Voor dit soort aanvragen neemt u best contact op met de groendienst. 

Contact