Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) brengt iedereen samen die met jonge kinderen bezig is: ouders, opvang, scholen, jeugdwerk, bestuur e.a. Het LOK komt tweemaal per jaar samen en geeft zo mee vorm aan het lokaal beleid over kinderopvang.

Het LOK bespreekt de kinderopvangsituatie in de gemeente. Maar ook andere thema’s kunnen aan bod komen zoals bijvoorbeeld kinder- en ouderparticipatie of vragen en behoeften bij de opvangvoorzieningen.

Contact

Contactpersonen