Reservatie De Poermolen

Vanaf 1 juli 2023 zal zaal De Poermolen (tijdelijk) niet meer kunnen worden gehuurd door verbouwings- en renovatiewerken. Van zodra het einde van de verbouwingswerken in zicht is, verneem je het hier zodat je de zaal terug kan reserveren.

Tijdens de renovatiewerken kan je als organisator terecht in onze andere gemeentelijke zalen

Online een zaal reserveren doe je hier!

Voor wie

Mogelijke activiteiten

De Poermolen kan gehuurd worden voor de organisatie van tal van gemeenschapsvormende, socio-culturele activiteiten. Dit zijn initiatieven met of zonder drankverkoop waarbij al dan niet inkomgeld gevraagd wordt, maar waarbij winst maken niet het hoofddoel is. Het inhoudelijke (socio-culturele) aspect primeert of de activiteit is inherent aan de werking van de organisator. Er is geen persoonlijk gewin voor de leden of andere personen aan verbonden.

Voorbeelden: voorstellingen van de toneelvereniging, muziekopvoeringen van koren en muziekgezelschappen, een kaartnamiddag van een seniorenvereniging, een hobbynamiddag van ziekenzorg, wandeling van een wandelclub, een eetfestijn ten voordele van de vereniging, enz.

De polyvalente zaal van De Poermolen kan ook gehuurd worden voor privéaangelegenheden: bv. communie-, verjaardags- of doopfeesten, herdenkings- en rouwplechtigheden, … . Opgelet: privéaangelegenheden mogen niet commercieel zijn en kunnen enkel worden aangevraagd door privépersonen woonachtig in Maldegem.

 

Categorieën

Huurders worden onderverdeeld in volgende categorieën:

 • Categorie 0 (gratis gebruik):
  • gemeentelijke diensten (inclusief personeelsvereniging)

 • Categorie 0bis (gratis gebruik):
  • Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Maldegem
  • OCMW Maldegem
  • Politie Maldegem (inclusief personeelsvereniging)
  • Zorgbedrijf Meetjesland
  • Hulpverleningszone (HVZ) Meetjesland (inclusief personeelsvereniging)
  • Maldegemse adviesraden 
  • Maldegemse dorpsraden
  • de per leefkern erkende Maldegemse kermiscomités
  • bloedinzamelingen Rode Kruis
 • Categorie 1:
  • door gemeentebestuur Maldegem erkende verenigingen
  • scholen uit Maldegem
  • kerkbesturen uit Maldegem

 • Categorie 2:
  • niet-erkende verenigingen, instellingen of diensten zonder winstoogmerk in de gemeente Maldegem
  • verenigingen, instellingen of diensten met een regionale werking, waar het gemeentebestuur deel van uitmaakt

 • Categorie 3:
  • verenigingen, scholen of diensten zonder winstoogmerk buiten de gemeente Maldegem

 • Categorie 4:
  • instellingen met winstoogmerk en privépersonen in de gemeente Maldegem

 • Categorie 5:
  • instellingen en privépersonen buiten de gemeente Maldegem

 

 Prijs vanaf 1 mei 2024

 

 

 

 

CAT. 1

  

CAT. 2

 

  

CAT. 3

 

 

CAT. 4

 

 

CAT. 5

 

 Polyvalente zaal 

         
  Activiteit / opbouw / afbouw  

35 €  

185 €     250 €     745 €   930 €  
Privéaangelegenheid  

/

/ / 300 € /
 Kleine zaal met keuken          
 Activiteit / opbouw / afbouw  

25 €  

75 €          100 €   300 €    375 € 
Privéaangelegenheid  

/

/ / 100 € /

 

Praktisch

Wat

De Poermolen is een gebouw horende tot het gemeenschapscentrum. Het is gelegen in leefkern Donk. 

De zaal is onderverdeeld in twee verschillende ruimtes (polyvalente zaal en keuken), die als volgt te huren zijn:

 • Polyvalente zaal en keuken
 • Keuken

Meer info over de infrastructuur en het aanwezige materiaal vind je onderaan deze pagina terug in de Infobundel De Poermolen.

Reglementen

De afspraken en bepalingen over gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum zijn vastgelegd in twee reglementen (onderaan deze pagina te downloaden):

 • Huishoudelijk reglement op gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum.
 • Retributiereglement op gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum.

Bij indienen van een zaalaanvraag verklaar je je akkoord met deze beide reglementen.

Als huurder moet je over de nodige verzekeringen beschikken. Je kan de verzekering afsluiten via de abonnementspolis van de gemeente voor zowel burgerlijke (schade veroorzaakt door ongevallen aan derden) en contractuele aansprakelijkheid (schade aan materiaal en lokalen). 

Aanvraagtermijn

De Poermolen kan voor gemeenschapsvormende activiteiten gereserveerd worden vanaf maximaal 1,5 jaar op voorhand tot minimaal 1,5 maand op voorhand. Kleine vergaderingen kunnen nog tot 2 weken op voorhand gereserveerd worden bij het secretariaat van het gemeenschapscentrum.

Privéhuur in de polyvalente zaal kan slechts maximaal 6 maand op voorhand tot minimaal 1,5 maand op voorhand gereserveerd worden.

 

Opletten bij onlinereservatie

 • Wil je De Poermolen reserveren voor meerdere dagen? Dan dien je dit per dag te reserveren. Voorbeeld: je wil op een vrijdag, zaterdag en een zondag De Poermolen huren. → Dan dien je 3 x een reservatie te maken en in je winkelwagentje op te slaan. Daarna kan je alles samen doorsturen.

 • De zalen kunnen per dag gereserveerd worden vanaf 8.00 tot 23.59 uur. In de praktijk kan afbouw achteraf evenwel tot 6.00 uur ’s ochtends.

 • Reserveer voldoende tijd voor je activiteit: bv. bij een eetfestijn in De Poermolen dient er vooraf heel wat te gebeuren qua opbouw – dit kan niet gecombineerd worden met een andere activiteit diezelfde dag, je dient de zaal al vanaf 8.00 uur ’s ochtends te reserveren.

 • Specifieer bij ‘Opmerking’ de reden waarom je een zaal wenst te huren. Indien dit hier niet ingevuld staat, nemen wij contact met je op om dit aan te vullen. Deze info hebben wij immers nodig om de zaalaanvraag te kunnen afronden.
 • Bij huur van De Poermolen kan/dien je een aantal extra zaken te reserveren/aangeven.
  Dit doe je in de stap ‘Opties kiezen’ van de aanvraag:
  • Schoonmaak: geef aan of je zelf instaat voor schoonmaak of gemeentelijk wil laten poetsen (= 50 euro per persoon per begonnen uur. Dit wordt achteraf gefactureerd)
  • Podiumelementen: geef aan of je gebruik wil maken van de aanwezige podiumelementen (= gratis)

 

Contact