Reservatie Zaal De Kesel

Online een zaal reserveren doe je hier!

Voor wie

Mogelijke activiteiten

Zaal De Kesel kan gehuurd worden voor de organisatie van tal van gemeenschapsvormende, socio-culturele activiteiten. Dit zijn initiatieven met of zonder drankverkoop waarbij al dan niet inkomgeld gevraagd wordt, maar waarbij winst maken niet het hoofddoel is. Het inhoudelijke (socio-culturele) aspect primeert of de activiteit is inherent aan de werking van de organisator. Er is geen persoonlijk gewin voor de leden of andere personen aan verbonden.

Voorbeelden: een kaartnamiddag van een seniorenvereniging, een hobbynamiddag van ziekenzorg, wandeling van een wandelclub, enz.

Categorieën

Huurders worden onderverdeeld in volgende categorieën:

 • Categorie 0 (gratis gebruik):
  • gemeentelijke diensten (inclusief personeelsvereniging)

 • Categorie 0bis (gratis gebruik):
  • Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Maldegem
  • OCMW Maldegem
  • Politie Maldegem (inclusief personeelsvereniging)
  • Zorgbedrijf Meetjesland
  • Hulpverleningszone (HVZ) Meetjesland (inclusief personeelsvereniging)
  • Maldegemse adviesraden
  • Maldegemse dorpsraden
  • de per leefkern erkende Maldegemse kermiscomités
  • bloedinzamelingen Rode Kruis

 • Categorie 1:
  • door gemeentebestuur Maldegem erkende verenigingen
  • scholen uit Maldegem
  • kerkbesturen uit Maldegem

 • Categorie 2:
  • niet-erkende verenigingen, instellingen of diensten zonder winstoogmerk in de gemeente Maldegem
  • verenigingen, instellingen of diensten met een regionale werking, waar het gemeentebestuur deel van uitmaakt

 • Categorie 3:
  • verenigingen, scholen of diensten zonder winstoogmerk buiten de gemeente Maldegem

 • Categorie 4:
  • instellingen met winstoogmerk en privépersonen in de gemeente Maldegem

 • Categorie 5:
  • instellingen en privépersonen buiten de gemeente Maldegem

Prijs 2024

 

 

 Zaal De Kesel

 

CAT. 1

  

CAT. 2

 

  

CAT. 3

 

 

CAT. 4

 

 

CAT. 5

 

  Activiteit / opbouw / afbouw  

10 €   20 €     25 €   100 € 125 €  

Privéaangelegenheid  

/ / / 100 € /

 

Praktisch

Wat

Zaal De Kesel is een zaal horende tot het gemeenschapscentrum. Het is gelegen in deelgemeente Adegem. 

 

Verdieping

Capaciteit

Internet

Beamer / scherm

Whiteboard

Zaal De Kesel

2de,

toegankelijk via trap

55

Nee

Nee

Nee

Meer info over de infrastructuur en het aanwezige materiaal vind je onderaan deze pagina terug in de Infobundel Zaal De Kesel.

Reglementen

De afspraken en bepalingen over gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum zijn vastgelegd in twee reglementen (onderaan deze pagina te downloaden):

 • Huishoudelijk reglement op gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum.
 • Retributiereglement op gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum.

Bij indienen van een zaalaanvraag verklaar je je akkoord met deze beide reglementen.

Als huurder moet je over de nodige verzekeringen beschikken. Je kan de verzekering afsluiten via de abonnementspolis van de gemeente voor zowel burgerlijke (schade veroorzaakt door ongevallen aan derden) en contractuele aansprakelijkheid (schade aan materiaal en lokalen). 

Aanvraagtermijn

Zaal De Kesel kan voor gemeenschapsvormende activiteiten gereserveerd worden vanaf maximaal 1,5 jaar op voorhand tot minimaal 1,5 maand op voorhand. Kleine vergaderingen kunnen nog tot 2 weken op voorhand gereserveerd worden bij het secretariaat van het gemeenschapscentrum. 

Opletten bij onlinereservatie

 • Wil je Zaal De Kesel reserveren voor meerdere dagen? Dan dien je dit per dag te reserveren. Voorbeeld: je wil op een vrijdag, zaterdag en een zondag Zaal De Kesel huren.→ Dan dien je 3 x een reservatie te maken en in je winkelwagentje op te slaan. Daarna kan je alles samen doorsturen.

 • De zalen kunnen per dag gereserveerd worden vanaf 8.00 tot 23.59 uur. In de praktijk kan afbouw achteraf evenwel tot 6.00 uur ’s ochtends.

 • Reserveer voldoende tijd voor je activiteit: hou rekening met op- en afbouwtijd voor je activiteit.

 • Specifieer bij ‘Opmerking’ de reden waarom je een zaal wenst te huren. Indien dit hier niet ingevuld staat, nemen wij contact met je op om dit aan te vullen. Deze info hebben wij immers nodig om de zaalaanvraag te kunnen afronden.
 • Bij huur van Zaal De Kesel kan/dien je aan te geven of je zelf instaat voor poetsen achteraf.
  Dit doe je in de stap ‘Opties kiezen’ van de aanvraag:
  • Schoonmaak: geef aan of je zelf instaat voor schoonmaak of gemeentelijk wil laten poetsen (= 50 euro per persoon per begonnen uur. Dit wordt achteraf gefactureerd)

 

Contact