Belastingen en retributies

De financiële dienst is onder meer verantwoordelijk voor het innen van de gemeentelijke belastingen en retributies.

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Hieronder vind je een overzicht van alle gemeentelijke belastingen en retributies.

Contact