Hydraulische adviezen bij complexe rioleringsprojecten en verkavelingen met wegenis

In het kader van aanvragen tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of aanvragen tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden zal een hydraulisch advies gevraagd worden aan Aquafin in volgende gevallen:

  • Verkavelingen, bouwprojecten en industrieterreinen met aanleg van nieuwe wegenis (vb.: bouwproject van diverse woningen met een private weg, verkavelingen met diverse loten met nieuwe wegenis, KMO-zone met diverse loodsen en wegen);
  • Grote bouwprojecten met openbare ruimten of ruimten met openbaar karakter of grote verharde oppervlaktes (>1000m² totale oppervlakte volgens de aanstiplijst van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening);
  • Industriegebouwen, zowel nieuwbouw als uitbreidingen (>500m² totale oppervlakte volgens de aanstiplijst van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater).

Kosten verbonden aan het hydraulisch advies

Hiervoor wordt verwezen naar het van toepassing zijnde retributiereglement op administratieve prestaties. In concreto komt het er op neer dat bij een eerste dossierindiening een bedrag wordt gefactureerd en bij elke herindiening van het dossier een bijkomend bedrag zal aangerekend worden.

Architect / Studiebureau

Architecten of studiebureaus kunnen een afspraak maken om een dossier te bespreken.

Maak hier een afspraak (enkel voor architecten en studiebureaus)

Contact