Info over bouwen en verbouwen

Maak een afspraak

Wil je graag bouwen of verbouwen, maar weet je niet wat kan/mag? 

Om te weten wat je mag doen met een huis, gebouw, stuk grond kan je best bij de dienst ruimtelijke ordening langsgaan. De dienst kan dan nagaan wat de bestemming is van het perceel en of er stedenbouwkundige voorschriften bestaan hetzij volgens het gewestplan, hetzij volgens een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een verkaveling.

Voor je begint te bouwen, te verbouwen of te verkavelen informeer je best eerst bij de dienst omgeving (ruimtelijke ordening). Daar krijg je antwoord op de volgende vragen:

  • Heb ik een omgevingsvergunning nodig ?
  • Moet ik hiervoor beroep doen op een architect ?
  • Hoe moet ik mijn dossier samenstellen?
  • Welke regelgeving is voor mij van belang?

Je krijgt ook inlichtingen over de procedure, welke documenten je nodig hebt en hoe je je aanvraag moet indienen. 

Architect / Studiebureau/ Vastgoedmakelaar

Architecten of studiebureaus kunnen via onderstaande knop een afspraak maken om een dossier te bespreken en/of algemene stedenbouwkundige info te bekomen. 

Opgelet! Indien het gaat om grote of meerdere projecten wordt er gevraagd om twee opeenvolgende afspraken vast te leggen, zodat er voldoende tijd is om uw projecten te bespreken. 

Maak hier een afspraak (enkel voor architecten of studiebureaus)

Contact