klimaatgezondmaldegem

Geveltuinen

Wil je ook meer fleurig groen in jouw straat in plaats van beton en stenen? Zoek je tijdens de hittedagen ook een frisser gevoel in je omgeving? Start dan met je eigen geveltuin en inspireer je buren om de hele straat groen te maken!

Waarom een geveltuin aanleggen?

Daar zijn veel goede redenen voor:

 • Geveltuinen doen je goed, want groen brengt rust, een goed humeur en verbetert je gezondheid.
 • Geveltuinen geven kleur aan je straat en de gevel van je huis.
 • Ze brengen natuur in je straat: vogels en insecten vinden er lekkers, bouwen er een nest en vinden er een slaapplaats of rustpunt.
 • Ze beschermen je gevel tegen weer en wind in de winter (niet te sterk afkoelen) en de zomer (koel houden).
 • Ze verbeteren het klimaat en de luchtkwaliteit. Planten koelen de dorpskern af, produceren zuurstof en filteren fijn stof waardoor de luchtkwaliteit verbeterd wordt.
 • Ze maken je buurt aangenamer, want geveltuintjes brengen mensen aan het babbelen. Als je ze samen met je buren aanlegt, zorg je voor nog meer gezelligheid.

 

Hoe leg je een geveltuin aan?

Stap 1: bekijk de voorwaarden voor het aanleggen van een geveltuin

Bekijk de voorwaarden voor het aanleggen van een geveltuin in het reglement geveltuinen. Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden voor de aanleg van een geveltuin terug.

 • Wie mag een geveltuin aanvragen en planten? Eigenaars en huurders, mits schriftelijk akkoord van de eigenaar.
 • Wie mag de voetpadverharding uitbreken? Het uitbreken van de voetpadverharding en de aanleg van het plantvak (inclusief afboording en teelaarde) hoef je niet zelf te doen, maar gebeurt door de gemeentelijke diensten of een aangestelde aannemer.
 • Welke afmetingen zijn er van toepassing?
  • Behoud een onbelemmerde voetpadbreedte van minimum 1,20 m over de volledige lengte van de gevel.
  • Houd 30 cm van de perceelsgrens afstand met je naaste buur, tenzij je een schriftelijk akkoord van de buur hebt.
  • Zorg ervoor dat de breedte van de geveltuin loodrecht op de perceelgrens gemeten over zijn gehele lengte maximaal 60 cm bedraagt.
  • Er moet altijd voldoende obstakelvrije loopweg / brandweertoegang zijn waardoor de geveltuin over de volledige gevellengte dan smaller kan zijn dan 60 cm ter hoogte van obstakels.
 • Andere aandachtspunten:
  • Plaats geen ornamenten (vb. tuinbeelden, verlichtingsarmaturen, sierafsluitingen…)
  • Plaats geen ankerpunten voor vlaggen, kerstverlichting, openbare verlichting, nutsleidingen… om een klimstructuur te maken.
  • Eventuele gevelbevestigingen zijn ten laste van de vergunninghouder.
  • Voor panden met aanwezige erfgoedwaarde op de vastgestelde inventaris van het Vlaams Gewest, kan een geveltuin enkel volgens de voorwaarden vermeld in het reglement.
  • Bij een oude muur met scheuren en barsten, zet je beter geen hechtende klimplant. De wortels of stengels kunnen in de barstjes binnendringen en de muur verder beschadigen. Je kan wel een andere plant kiezen die tegen een goede klimhulp groeit.

Stap 2: vraag de aanleg van je plantvak aan

Vraag hier de aanleg van je plantvak aan

Vergeet de bijlages niet toe te voegen. Als alternatief kan het aanvraagformulier ook op papier afgehaald en ingediend worden aan het onthaal van de dienst Infrastructuur (Bloemestraat 45, Maldegem).

 • Bijlages: foto van de gevel en het bestaande voetpad, een voorstel van beplanting en een schets met de gewenste afmetingen van de plantzone t.o.v. de gevel.
  • Indien van toepassing: het schriftelijk akkoord van de buren en/of van de eigenaar. Standaardformulieren voor dit akkoord zijn onderaan deze pagina terug te vinden.
 • Meet je stoep en ontdek hoe breed je plantvak kan zijn. Controleer daarnaast op je gevel waar er nutsvoorzieningen liggen en je dus niet kan boren of planten.
 • Hou er rekening mee dat de aanvragen worden gebundeld in 2 aanvraagperiodes en dat deze per aanvraagperiode verwerkt en uitgevoerd worden: nl. aanvragen vóór 1 januari en vóór 1 juli. In 2024 is dit uitzonderlijk vóór 1 augustus.

Stap 3: aanleg plantvak na goedkeuring van je aanvraag

Na goedkeuring van je aanvraag zal lokaal bestuur Maldegem of een door hen aangestelde aannemer het plantvak aanleggen.

Stap 4: kies je planten

Ga langs bij de lokale tuinzaak en vraag advies voor het kiezen van geschikte winterharde geveltuinplanten. Sterk gedoornde en/of giftige en/of invasieve en/of breed uitgroeiende planten zijn niet toegestaan.

Bekijk hier een lijst van de aanbevolen plantensoorten

De plantkeuze moet van die aard zijn dat deze geen schade kan berokkenen aan medeburgers en boven- en ondergrondse constructies.

 • Aanplanten doe je het best in het najaar of in april/mei.
 • Nagenoeg alle klimplanten moeten geleid worden of hebben een vorm van klimhulp nodig.
 • Zet je planten met hun pot in een emmer water.

Tips voor een bijzondere geveltuin:

 • Laat je tuin het hele jaar bloeien: Plant bolletjes van krokus of narcis of zet kerstroos in je tuintje voor een vroege lenteknipoog. Plant vrouwenmantel, hemelsleutel of herfstanemoon om tot laat in de herfstbloei te hebben. Of zet een winterjasmijn voor zijn felgele bloempjes in de winter.
 • Plant een eetbare geveltuin: Kiwi, druif, braam… geven veel lekkers. En aan de voet van de klimplanten, kan je kiezen voor salie, munt, tijm… Bessenstruiken trekken veel vogels aan. Deel wat van je oogst met hen.
 • Maak je geveltuin aantrekkelijk voor vlinders, wilde bijen, vogels en tal van andere diertjes. Zij houden van planten met veel nectar, zoals klimop en kamperfoelie, salie, marjolein, hemelsleutel, munt, …
 • Je wil natuurlijk niet dat een hond of kat zijn boodschap achterlaat in je tuintje. Plant het daarom vol, bijvoorbeeld met bodembedekkers. Zo is er geen plaats meer om de grond om te woelen. Katten houden ook niet van de geur van vuurwerkplant of van citroenverbena. Om plassende honden te weren, kan je hartgespan planten.

Stap 5: klimhulp monteren

Heeft je plant een klimhulp nodig? Vraag advies bij de lokale tuinzaak welk type klimhulp het best geschikt is in functie van het type klimplant (zelfhechtend, winders, rankers of steunklimmers). Boor gaten en bevestig je klimhulp met pluggen en schroeven aan de muur. De klimhulp krijgt heel wat gewicht te dragen. Zorg er dus voor dat hij goed vastzit. Laat minstens 5 cm ruimte tussen de klimhulp en de muur. Breng de klimhulp laag genoeg aan, zodat je de plant voldoende kunt aanbinden.

Stap 6: planten maar

Dompel de planten met pot enkele seconden onder in een emmer water. Maak de wortelkluit los uit de pot. Plant de klimplant dicht genoeg tegen de gevel. Hou rekening met de plaats van de klimhulp, ramen, dakgoten, kabels en leidingen. Vul de overblijvende ruimte met bodembedekkers.

Stap 7: motiveer je buren om ook een geveltuin aan te leggen

Aangeplant? Nu nog onderhouden!

Wekelijks

Geniet van je geveltuin en geef eventueel water. Zorg ervoor dat afgevallen bladeren, takjes… niet voor hinder zorgen op het voetpad en ruim op indien nodig.

Maandelijks in het groeiseizoen

Bijknippen en opbinden indien nodig. Het groeiseizoen is afhankelijk van de bloei van de plant. Vraag dit na bij de aankoop van de plant.

Jaarlijks

Snoei de klimplanten weg van dakgoten, verlichting en verkeersborden. Haal verdorde plantendelen weg. Laat planten niet over het voetpad hangen en geniet van je groene gevel!

Opgelet

Gebruik geen biociden aangezien die giftig zijn voor planten en dieren en ook de bodem en het grondwater vervuilen. Zorg liever dat de grond goed bedekt blijft, bijvoorbeeld met bodembedekkende planten. Zo krijgt onkruid minder kans om te groeien. De kruidjes die toch verschijnen, kun je gemakkelijk wieden.

Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, huisnummers, verkeersborden, verlichtingspalen en pictogrammen moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn. Op deze plaatsen mag er geen gevelbegroeiing komen.

Bekijk alle voorwaarden in het reglement voor het onderhoud van een geveltuin.

Klimaatgezond Maldegem vergroent verder

Neem zeker een kijkje op maldegem.be/klimaatgezond-maldegem. Daar vind je nog andere acties waar we als lokaal bestuur aan deelnemen (bv. Tegelwippen, Tuinrangers, Maai Mei niet, etc.) of zelf trekker van zijn (bv. Maldegem boomt en Groenblauwe Parels).

Plant je ook bomen, hagen, struiken, natuurgroenperken aan?

Meld je dan hier aan op groenblauwpeil.be (klik door naar "LEKP-verbeteringen")

Contact