Spontaan solliciteren

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adresgegevens
Geboortedatum
Informaticakennis
Huidige werksituatie *
werkend
werkloos
Aard: welke functie wenst u uit te oefenen *
administratief
technisch
specialiteit
andere
onderwijs

Contactinformatie

Door dit formulier in te vullen, wordt u automatisch gecontacteerd wanneer er een functie vacant is waarvoor u in aanmerking komt.

Indien u verhuist nadat u hebt gesolliciteerd, gelieve dit dan opnieuw mee te delen aan de Personeelsdienst.

Deze kandidatuur blijft 2 jaar geldig.

Gelieve aan te duiden wat van toepassing is.

U kan uw eigen curriculum vitae samen met dit formulier uploaden.

Privacy

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees ons privacybeleid via www.maldegem.be/privacy.