Samenwerkingsverbanden

Voor tal van activiteiten en aspecten van het beleid werken het gemeentebestuur en het OCMW‑bestuur samen met anderen.  In sommige gevallen gaat het om intensieve samenwerking of zelfs de overdracht van bevoegdheden (bv. de afvalophaling door IVM), in andere gevallen is de samenwerking minder intensief of eerder occasioneel.  Soms is het bestuur enkel vertegenwoordigd in een orgaan door de ligging binnen het territorium van de organisatie of door gebruik te maken van hun dienstverlening.

Per legislatuur worden telkens de vertegenwoordigers van de gemeente en het OCMW in de bestuursorganen van de samenwerkingsverbanden aangesteld.

De partners van het gemeente- en OCMW-bestuur zijn andere overheden, interlokale verenigingen, overheidsbedrijven, vzw.’s, dienstverlenende verenigingen, projectverenigingen, … elk met hun specifieke juridische statuten en toepasselijke rechtsregels.

Om u inzicht te geven in deze samenwerkingsverbanden worden onderstaand de samenwerkingsverbanden weergegeven, indien mogelijk met hun statuten of organieke reglementen.

Contact